Prawo / Usługi · 13 lutego 2023

Jak ogłosić upadłość firmy?

Jak ogłosić upadłość firmy? Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością bankructwa firmy. Rynek rządzi się własnymi prawami, a jednym z nich jest na przykład tymczasowa niewypłacalność. Przedsiębiorcy mają do czynienia z tą sytuacją dość często i nie jest to rzadkość w obecnym klimacie gospodarczym. Czasami jednak takie bankructwa mogą wiązać się z bardzo poważnymi problemami, z którymi firma boryka się od dłuższego czasu. W takim przypadku dobrze byłoby wiedzieć, kiedy i gdzie firma ogłosiła upadłość?

Kto ma prawo do opóźnienia upadłości?

Wszelkie kwestie związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw reguluje ustawa Prawo osobowe – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z tą ustawą wskazano podstawy prawne ogłoszenia upadłości oraz jak powinno wyglądać samo postępowanie upadłościowe. Poza poznaniem zasad ogłoszenia upadłości firmy, dowiemy się również o konsekwencjach, które należy wziąć pod uwagę ogłaszając upadłość firmy. Po pierwsze, prawo do ogłoszenia upadłości dotyczy zarówno dużych korporacji, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Dotyczy to również wspólników spółek osobowych oraz wspólników indywidualnych spółek handlowych, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki.

Kiedy upływa termin zgłoszenia upadłości?

W rzeczywistości firma ogłasza upadłość, gdy jest całkowicie niewypłacalna. Jednak w praktyce nie zawsze samo niespłacanie wszystkich zobowiązań finansowych w terminie doprowadzi do ogłoszenia upadłości. Po pierwsze, rozważ przyczyny bankructwa, a po drugie rodzaj prowadzonej działalności. Zasadniczo nie ma potrzeby decydować się na tak drastyczne środki, ponieważ upadłość jest tylko tymczasowa, na przykład z powodu opóźnień w spłacie zadłużenia przez klientów. Warto jednak na bieżąco monitorować sytuację finansową firmy, gdyż pojawienie się chronicznej niewypłacalności jest bardzo poważną przesłanką wymagającą ogłoszenia upadłości.

W takiej sytuacji konsekwencje nieogłoszenia upadłości mogą być znacznie poważniejsze niż faktyczne przeprowadzenie postępowania. Wystarczy wiedzieć, kiedy i gdzie firma ogłosiła upadłość. Każdą sytuację należy jednak rozpatrywać indywidualnie.

Jak złożyć wniosek

Każdy zainteresowany procesem musi najpierw dowiedzieć się, gdzie firma ogłosiła upadłość. Musi wszcząć postępowanie upadłościowe. Inicjuje się ją poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w wydziale gospodarczym właściwego sądu rejonowego. Musi to być miejsce właściwe dla siedziby podmiotu gospodarczego. Skoro już wiemy, gdzie jest ogłoszenie upadłości firmy, przejdźmy do samego formularza.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Jak ogłosić upadłość firmy?

Dłużnik i wszyscy wierzyciele dłużnika są uprawnieni do złożenia formularza. Termin do złożenia wniosku upływa w ciągu czternastu dni od dnia zaistnienia wszystkich okoliczności wskazujących na konieczność wszczęcia postępowania upadłościowego. Formularze muszą być przygotowane zgodnie z wszelkimi wytycznymi i akceptowalnymi wzorami. Powinien zawierać podstawowe dane o dłużniku. Należy również podać nazwę firmy, adres oraz imię i nazwisko właściciela (jeśli istnieje).

W rzeczywistości w przypadku spółki należy podać adres zamieszkania wszystkich jej przedstawicieli i wyznaczonych likwidatorów lub bezpośrednio odpowiedzialnych za zobowiązania spółki, ale nie tylko wspólników. Konieczne jest również określenie konkretnego miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorstwa lub innych miejsc, w których przechowywany jest majątek dłużnika. Oczywiście wnioski muszą być dobrze uzasadnione. Musimy wyjaśnić powód zgłoszenia. Najlepiej byłoby dokładnie opisać sytuację. We wniosku podajemy informację, jakimi konkretnie przepisami prawa obowiązuje dłużnika w zakresie systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych

Ostatnią informacją, ale jednocześnie obowiązkową, jest status dłużnika jako spółki publicznej. Konieczne jest złożenie przez dłużnika pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawdziwość danych zawartych we wniosku. Jeżeli wniosek składa dłużnik, musi on wskazać, czy ogłasza upadłość w drodze tzw. układu restrukturyzacyjnego, czy tylko likwidację majątku.

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać skomplikowane, ale tak nie jest. Prosimy o uważne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. Kiedy zasady są niejasne, skorzystajmy z tłumaczeń, które udostępniają online. Warto skorzystać z tej okazji. Dla wielu osób i firm to ostateczność. Pamiętajmy o tym i zachowajmy to w naszych sercach.