Hobby / Sklepy · 25 marca 2021

Jak założyć własny sklep jeździecki?

Jeździectwo jest dyscypliną sportu, która cieszy się na całym  świecie ogromną popularnością. Popyt na usługi związane z jeździectwem nieustannie wzrasta. Wraz z nim rośnie także podaż. Nie ma zatem się co dziwić, że tak wiele osób zastanawia się nad otwarciem własnego sklepu jeździeckiego. Jak założyć własny sklep jeździecki? O czym koniecznie trzeba pamiętać otwierając własny sklep jeździecki? Jak przejść przez wszystkie formalności i procedury? Oto wszechstronny poradnik na temat otwierania własnego sklepu jeździeckiego. 

Jak założyć własny sklep jeździecki – poradnik 

Jak założyć własny sklep jeździecki?Zanim opowiemy o podstawowych formalnościach związanych z uruchomieniem sklepu jeździeckiego, wspomnimy o tym, że sklepu jeździeckiego nie powinno się prowadzić jako “zwyczajnej” działalności gospodarczej. Za otwarcie oraz prowadzenie takiego sklepu powinny brać się wyłącznie te osoby, które są z jeździectwem związane i dla których jest to życiowa pasja. Tylko wtedy będziemy w stanie zapewnić swoim klientom nie tylko produkty na wysokim poziomie, ale także przekażemy im profesjonalną wiedzę. Jeśli właściciel sklepu jeździeckiego będzie bardzo mocno interesował się tą dyscypliną sportu, z pewnością osiągnie w swojej branży wielki sukces. Klienci będą go odwiedzali bardzo chętnie. 

Formalności związane z założeniem sklepu jeździeckiego

Zanim uruchomimy swój sklep jeździecki, musimy oczywiście przejść przez różne procedury. Pierwsza istotna decyzja dotyczy oczywiście wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa, które chcielibyśmy uruchomić. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującym prawem sklepy można otworzyć praktycznie w każdej formie (oprócz spółki partnerskiej, która jest dedykowana tak zwanym wolnym zawodom). Formy działalności możliwe do wyboru do otwarcia sklepu jeździeckiego są następujące:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza – jeżeli jedynym sprzedawcą w sklepie jeździeckim ma być jego właściciel, to ta forma będzie najlepsza. Dodatkowo, może on również zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych – umów zlecenie i umów o dzieło. Prowadzenie działalności w takiej formie wiąże się jednak z tym, iż za wszystkie zobowiązania zaciągane w związku z jej prowadzeniem spadają na barki jej właściciela;
 • spółka cywilna – sklep jeździecki w takiej formie mogą założyć minimum dwie osoby. Z mocy prawa stają się wówczas wspólnikami. Wszyscy wspólnicy należący do spółki cywilnej są zobowiązani do tego, aby zgłosić jej powstanie za pomocą formularza CEIDG-1. Chodzi bowiem o to, że sama spółka nie posiada ani zdolności prawnej ani osobowości prawnej. W imieniu spółki cywilnej wszystkie czynności są podejmowane przez wspólników. Każdy ze wspólników za wszystkie zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki odpowiada wysokością całego swojego majątku.

Specjaliści wyróżniają także tzw. spółki prawa handlowego. Wśród nich wymienia się: 

 • spółki jawne, 
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • spółki akcyjne. 

Wybór formy opodatkowania 

Następna istotna kwestia podczas uruchamiania własnego sklepu jeździeckiego to oczywiście wybór formy opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów. Osoby, które uruchamiają działalność gospodarczą, mają do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych – jest to forma opodatkowania uznawana za podstawową, zgodnie z nią podatek jest obliczany zgodnie z obowiązującymi skalami podatkowymi. W tym przypadku obowiązują dwie stawki – 17% oraz 32%. Przy posiadaniu takiej formy opodatkowania możliwe jest stosowanie różnorodnych ulg podatkowych przewidzianych przez ustawodawcę;
 • opodatkowanie podatkiem liniowym – taka forma podatku wynosi 19% i nie jest uzależniona od wysokości osiąganych przychodów. Jej cechą charakterystyczną jest jednak fakt, iż nie pozwala ona na skorzystanie z ulg podatkowych;
 • opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – w takiej formie opodatkowania przychodu nie są odliczane koszty jego uzyskania. Stawka takiego podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Jeśli prowadzi się sklep jeździecki, czyli sprzedaż handlową, to stawka podatku wynosi 3%;
 • opodatkowanie kartą podatkową – jest to forma opodatkowania zryczałtowana. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, iż kwoty podatków nie są stałe. Chodzi o to, iż jest ona uzależniona od liczby mieszkańców w danej miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dodatkowym czynnikiem, od którego zależy ostateczna wysokość podatku, jest liczba zatrudnianych przez pracodawcę pracowników. Na kartę podatkową mogą zdecydować się wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność omówioną w artykule 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

 Zakup towaru 

Aby sklep jeździecki działał w sposób właściwy, trzeba również zaopatrzyć się w towar wysokiej jakości. Zachęcamy do tego, aby zaopatrywać się wyłącznie u renomowanych producentów, którzy zagwarantują nam, że wszystkie produkty i akcesoria jeździeckie będą najwyższej, nie budzącej żadnych wątpliwości, jakości.