Technologia · 1 czerwca 2022

Profesjonalna prefabrykacja szaf sterowniczych

Profesjonalna prefabrykacja szaf sterowniczych: automatyka przemysłowa jest obecnie niezbędnym elementem w zakładach wytwórczych oraz wielu innych przedsiębiorstwach. Dla jej sprawnego działania niezbędne jest zastosowanie odpowiednich części instalacji elektrycznej, czyli szaf sterowniczych. Prefabrykacja szaf sterowniczych zapewnia sprawne uzyskanie gotowego do zainstalowania komponentu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zamówiony produkt musi być wykonany z wysokiej jakości części, ponieważ koszty związane z wymianą konkretnych podzespołów mogą być znacznie wyższe od nabycia droższego prefabrykatu.

Zasadność wykorzystywania szaf sterowniczych

Szafa sterownicza jest głównym elementem zautomatyzowanego systemu sterowania procesem. Duża prędkość, zmieniające się parametry to fizycznie trudne i praktycznie niemożliwe kontrolowanie i koordynowanie wszystkiego. Nie można sobie wyobrazić pełnej automatyzacji procesów produkcyjnych bez szaf sterowniczych, które uzupełniają wszystkie urządzenia, środki automatyki i zabezpieczeń. Ponieważ działanie szaf sterowniczych opiera się na zasadach automatycznego sterowania, stałego lub regularnego monitorowania zmian obserwowanych parametrów systemu, zakres takich szaf jest praktycznie nieograniczony. Sfera, ich zastosowania może być dowolna: są to systemy oświetlenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, gaszenia, sterowania procesami i wiele innych.

Budowa szafy sterowniczej

Konstrukcyjnie szafa sterownicza wykonana jest w formie obudowy. To złożony, wielokomponentowy produkt, w skład którego wchodzi cała gama urządzeń sterujących. Wewnątrz szafy sterowniczej znajdują się przetwornice częstotliwości, styczniki i inne elementy sterujące. Również aparatura rozdzielcza i liczniki energii elektrycznej są umieszczane w szafach sterowniczych, jeśli jest to konieczne. Rozmieszczenie urządzeń ochronnych jest podstawowym warunkiem projektowania szaf sterowniczych. Co najważniejsze, wyłączniki i włączniki różnicowoprądowe chronią pracowników przed porażeniem elektrycznym, a dodatkowo chronią podłączone urządzenia przed zwarciami i przeciążeniami w sieci. Elementy alarmowe są instalowane na zewnątrz szaf sterowniczych.

Szafa sterownicza jest podłączona do sieci za pomocą rozdzielnicy wejściowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów możliwe jest zbudowanie systemu o dowolnej złożoności i dowolnej logice. System będzie automatycznie bardzo dokładnie sterował każdym procesem produkcyjnym, analizował dane pracy silnika elektrycznego i innych urządzeń oraz dobierał optymalne parametry ich pracy w zależności od zastosowanego algorytmu.

Przede wszystkim oszczędzi to obsłudze konieczności ciągłego monitorowania sprzętu. Po drugie, aby znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i zdecydowanie wydłużyć żywotność samych silników elektrycznych. Dodatkowo szafy sterownicze mogą być wyposażone w elementy do sterowania zdalnego lub ręcznego. Koszt szafy sterowniczej jest zawsze uzależniony od wielu czynników, dlatego do wyceny potrzebna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Można również zamówić prace uruchomieniowe, firma zajmująca się prefabrykacją szaf sterowniczych zapewnia także serwis.

Profesjonalna prefabrykacja szaf sterowniczych

Profesjonalna prefabrykacja szaf sterowniczych

Profesjonalna prefabrykacja szaf sterowniczych

Firma zajmująca się projektowaniem i prefabrykacją szaf sterowniczych współpracuje z klientem, aby sprostać nawet najbardziej wymagającej aplikacji. Jeżeli jest taka potrzeba szafa sterownicza jest wyposażana w panel HMI lub inne niezbędne urządzenia sterownicze. Dbałość o wysoką jakość produkcji szafy wiąże się z wykorzystywaniem rozwiązań wiodących producentów przestrzegając przy tym najwyższych standardów jakościowych. Niezbędne jest zachowanie spójności oznaczeń w programie, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie czasu rozruchu instalacji, zastosowanie zmian czy też rozbudowanie systemu.

Do realizacji zamówień na prefabrykację szaf sterowniczych wykorzystywane są jedynie materiały dobrej jakości, ponieważ zapewniają one długie oraz bezawaryjne użytkowanie szaf. Usługodawca dba o wysoką jakość dokumentacji podwykonawczej, co jest konieczne w jej pracy a także wszelkich modernizacjach i zmianach funkcjonowania. Trzeba także mieć na uwadze prawidłowy dobór rozdzielnic elektrycznych. Tutaj warto również zdecydować się na prefabrykację i zamówić gotowy produkt, składający się z niezawodnych elementów, które w przypadku wahania napięcia, prawidłowo zareagują, zabezpieczając instalację, odbiorniki i ludzi znajdujących się w danym obiekcie. Prefabrykacja szaf sterowniczych wykonywana jest na podstawie projektów klienta lub własnych autorskich planach.

Jak realizowana jest prefabrykacja szaf sterowniczych?

Układy które odpowiadają za działanie ciągów technologicznych to innowacyjne systemy, ich zaprogramowaniem usługodawca zajmuje się kompleksowo. Dzięki prefabrykacji szaf sterowniczych można kierować maszynami, zapewnić ich rozruch, monitorowanie działania, wygodną regulację w sposób prosty i bezproblemowy.

Prefabrykacja szaf sterowniczych powoduje, że każda z maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym funkcjonuje prawidłowo. Jest to usługa przeznaczona dla właścicieli firm, zaawansowanych konstrukcyjnie obiektów przemysłowych. Podejmując się prefabrykacji szaf dokładane są wszelkie działania, aby każdy z elementów był właściwie skonfigurowany: sterowniki PLC, panele HMI itd.

Ważne są układy zasilające, które podlegają szczegółowemu projektowaniu, zwracana jest uwaga na obowiązujące wymogi oraz normy dla odpowiednich urządzeń. Kontrolowane są zarówno przed dostarczeniem ich do firmy klienta jak na miejscu po wykonanym montażu. Tak właśnie prowadzona jest kompleksowa prefabrykacja szaf sterowniczych.